Chào mừng bạn đến với website THCS Cự Khối

Phó Hiệu Trưởng

Đỗ Thu Hương
Đỗ Thu Hương

Ngày sinh: 31/12/1976

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Trình độ :Đại Học

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0436752831

Điện thoại riêng: 0979949728

Email liên lạc: comcadoi76@gmail.com

Dạy Văn, Phó Hiệu trưởng

Hiệu Trưởng

Lê Thị Hồng Thái
Lê Thị Hồng Thái

Ngày sinh: 5/11/1972

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Định Hải, Yên Định, Thanh Hóa

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Ban giám hiệu

Điện thoại cơ quan: 0987126171

Điện thoại riêng: 0987126171

Email liên lạc: c2cukhoi@longbien.edu.vn