TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI TỔ CHỨC CHO HỌC SINH THAM QUAN, NGOẠI KHÓA TẠI ĐỀN HÙNG - PHÚ THỌ


TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI KỈ NĂM 39 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM


CBGVNV TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI VỆ SINH KHUNG CẢNH NHÀ TRƯỜNG


HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO 2021-2022


VUI TẾT TRUNG THU


GIẢI CHẠY BÁO HÀ NỘI MỚI LẦN THỨ 47


LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023


HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024


LỄ BÁO CÔNG DÂNG BÁC


CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP QUẬN LONG BIÊN 06/11/2003 - 06/11/2023


KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024


TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI TỔ CHỨC CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10